Koncepcja podnoszenia efektywności w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Istotą koncepcji jest sprzężenie trzech informacji:

  • Identyfikacja Pracownika;
  • Zadanie do wykonania;
  • Lokalizacja w przestrzeni produkcyjnej.

 
 

 
 
 

Identyfikacja Pracownika


Pracownicy pracujący w systemie QES wyposażeni są w urządzenie terminalowe dysponujące komunikacją dwustronną (pracownik <> serwer zadań).

Zadanie do wykonania


System QES dystrybuuje zadania do Pracowników w konkretnej przestrzeni produkcyjnej (zadanie <> pracownik <> przestrzeń).

Lokalizacja w przestrzeni produkcyjnej


Terminale systemu QES identyfikują się w zadanej przestrzeni produkcyjnej, poprzez rozmieszczone w niej czujniki zdolne określić lokalizację Pracownika z dokładnością do >= 1 metra.

 
 

Reasumując, QES to:

  • lokalizowanie pracownika w przestrzeni produkcyjnej;
  • przydzielanie zadań do pracowników;
  • przyjmowanie potwierdzeń wykonania zadania;
  • przypisywanie zadań do przestrzeni produkcyjnej;
  • tworzenie nowej przestrzeni zadania w przestrzeni produkcyjnej;
  • komunikowanie ukompletowania zamówień.