Największym projektem firmy PRAKSIS jest Związek Artystów Wykonawców STOART (organizacja zbiorowego zarządu prawami wykonawczymi). Współpraca z tą organizacją trwa nieprzerwanie od 14 lat. STOART jest największą organizacją tego typu w Polsce i jedną z największych w Europie. Za pośrednictwem STOART dystrybuowana jest większość pieniędzy jakie są gromadzone w Polsce z tytułu praw wykonawczych. STOART został wyznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jedyny inkasent pieniędzy z tytułu praw wykonawczych od wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce, których ten obowiązek dotyczy.

PRAKSIS jest autorem i administratorem centralnego systemu AKORD oraz 5 aplikacji oraz usług internetowych.

Aby w pełni przedstawić skalę projektu oraz rozmiar realizowanych prac przytaczamy kilka faktów na temat centralnego systemu bazodanowego AKORD.

System AKORD to:

  • 1,5 miliona tytułów utworów oraz ścieżek dźwiękowych filmów, programów telewizyjnych, reklam itp. odnotowanych w wykazach nadań radiowych i telewizyjnych.
  • Ponad 9 milionów wersji wykonań powyższych pozycji różniących się od siebie składem wykonawców.
  • 15 milionów wzorów podziału pieniędzy jakie należy zastosować w odpowiednich sytuacjach – w zależności od źródła pochodzenia pieniędzy do podziału.
  • Niemal 1 milion artystów wykonawców polskich i zagranicznych oraz jednostek, których na tą chwilę nie można zidentyfikować lub którzy jeszcze nie zgłosili się do STOART (jest to odpowiednik indywidualnych kont na których gromadzone są tantiemy).
  • Ponad 150 tys. przelewów bankowych (dane za rok 2016) zarejestrowanych na indywidualnych kontach Licencjobiorców (miedzy innymi telewizja i radio publiczne, stacje komercyjne, sieci handlowe).
  • Blisko 250 tys. wydrukowanych i rozesłanych faktur (dane za rok 2016), dla około 30 000 Licencjobiorców.
  • Blisko 40 tys. wypłat dla artystów wykonawców i wypłat zbiorowych dla organizacji zagranicznych na kilkadziesiąt milionów zł.
  • Współpraca i wymiana danych z kilkudziesięcioma organizacjami zagranicznymi.

Ponadto firma PRAKSIS świadczy outsourcing dla STOART w zakresie tworzenia, utrzymania, modyfikacji portali internetowych: www.eWykonawca.pl oraz www.eLicencja.pl, a także wewnętrznych aplikacji internetowych eAkord i eWindykator.